Về vnHousing.com

Được thành lập vào năm 1996 trong một bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, vnHousing.com mang theo khát vọng to lớn đó là tái thiết lập lại cách thức hoạt động của ngành dịch vụ lưu trú tại Việt Nam.

Bằng những khát vọng lớn lao, bản lĩnh của doanh nghiệp trẻ nhiệt huyết và tài năng, vnHousing liên tục tăng trưởng và phát triển.

Cho đến 2014, vnHousing.com một lần nữa khẳng định lại thương hiệu của mình trên thị trường và mở rộng thị trường kinh doanh trên mảnh đất Phú Quốc đầy màu mỡ

Về tầm nhìn, sứ mệnh